Môj výber

Názov disku Priemer Vozidlo Špecifikácia Zmazať
Späť Vyberte predajcu
Technické informácie
×
Informácie o disku
Tovar
Číslo
Rázvor
Príslušenstvo
Pneumatiky

Dáta sú zostavované s najväčšou mierou starostlivosti. Napriek tomu nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za bezchybnosť a za správnosť uvádzaných údajov. Niektoré kombinácie disk/pneu môžu vyžadovať úpravy na vozidle. Bližšie informácie získate u vášho predajcu.

Na zápis variabilných rozmerov diskov a pneumatík do TP vozidla si dajte, prosím, vystaviť Typový list u svojho predajcu.