Názov disku: DEZENT TJ dark      Priemer :16"

Pridať do výberu Zobraziť technické informácie Uložiť obrázok

T

Technické informácie

[x]

Informácie o disku

Tovar
Číslo
Rázvor
Príslušenstvo

Pneumatiky


Dáta sú zostavované s najväčšou mierou starostlivosti. Napriek tomu nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za bezchybnosť a za správnosť uvádzaných údajov. Niektoré kombinácie disk/pneu môžu vyžadovať úpravy na vozidle. Bližšie informácie získate u vášho predajcu.

Na zápis variabilných rozmerov diskov a pneumatík do TP vozidla si dajte, prosím, vystaviť Typový list u svojho predajcu.

DEZENT TJ

DEZENT TJ dark

Môj výber

Počet položiek vo vašom výbere: 0

História zobrazených